Ikke-angivet-2-01.png

Hej.

Velkommen til FG Blog. Her gir’ vi elever blik, ord og lyd på gymnasiehverdagen på Frederiksberg Gymnasium.

Interview med profilelev

Interview med profilelev

Et af FG’s helt store projekter har været at få oprettet profilen, hvor ”kompetente medborgere” som Clara fra 1.W (som du vil møde i artiklen) kan søge ind på gymnasiet uanset, hvor i landet hun bor. Claras årgang er altså den første årgang, der har prøvet, hvad det vil sige at være en kompetent medborger al a FG. Og hvordan har det så lige været?

60166113_429441260948737_5290909416680325120_n.jpg

 Hvorfor valgte du FG?
”Altså først og fremmest valgte jeg FG fordi min veninde, som nu går i 2.g, fik det til at lyde som et rigtig godt gymnasium. Så da profilen kom, gjorde det mig bare endnu mere sikker på, at det var, her jeg ville gå. Sidste år gik jeg på efterskole, og profilen appellerer jo blandt andet til efterskoleelever, så jeg håbede selvfølgelig på, at noget af efterskolestemningen var der, når jeg startede.”

 Og er FG så som du forventede?
” Der er ret stor forskel på gym og efterskole. Det er jo ikke kun efterskoleelever, som kan blive optaget på FG’s profil. Der er også rigtig mange, der har været på udveksling, der er én der har sit eget tøjmærke og andre ting i den stil, så der er helt vildt mange forskellige mennesker her. Det afspejler profilen også ret godt på den måde, at den ene dag er der et eller andet slags politisk arrangement, og en anden dag har vi innovationsdag, hvor alle skulle komme med nye ting der kunne forbedre FG.
I forhold til efterskolestemningen kan man meget tydeligt mærke, at 1.g’erne er rigtig meget på når det kommer til udvalgene og arrangementer uden for skoletiden. Jeg tænker klart, at profilen kan tage noget af æren for elevernes engagement. Profilens navn er jo netop ”engageret medborgerskab”. Det er jo næsten helt mærkeligt, hvis man ikke er aktiv med et eller andet på skolen.”

 

På hvilken måde er du selv en kompetent medborger?
”Vi bidrog jo alle sammen rigtig meget fra starten af, for vi var jo alle med på højskoleturene i starten af grundforløbet og i vores studieretningsklasser. Vores tutorer var også med på den første højskoletur, og det var mega inspirerende at se, hvordan de var med til at gøre det til en god oplevelse for alle. Jeg kunne godt selv overveje at blive tutor for den næste årgang. Uanset hvad forestiller jeg mig, at elever der har været en del af FG’s profil et helt år kun kan blive gode tutorer.
Ud over det er jeg også med i fredagsbarsudvalget, og så bruger skolen mange af os profilelever til at udvikle og forbedre profilen endnu mere. Jeg skulle blandt andet også fortælle om højskoleturen, da vi havde åbent hus i efteråret”   

Så lige til sidst, kan du nævne de 3 ting, som du synes er bedst ved profilen?
”1) Først og fremmest så er det mega smart at man kan søge ind uden at tænke på gymnasiets afstandskirterie, for det stresser rigtig mange inde i byen.

 2) Sammenholdet virker bedre end på mange andre gymnasier synes jeg. Folk virker bare som om de er mere engagerede i fællesskabet”

3) Jeg tror at det gør noget godt for skolen at vi er så blandede. Der er rigtig mange der har lavet noget andet efter 9’ene, Om de så har været på efterskole, på udveksling eller i tiende, så gør det bare noget godt.
Og så er det jo også ret vigtigt at når først man går på FG gælder profilaktiviteterne for alle.”

Tak til Clara fra 1.W

FG - Bucket List

FG - Bucket List

Maj horoskoperne!

Maj horoskoperne!