Ikke-angivet-2-01.png

Hej.

Velkommen til FG Blog. Her gir’ vi elever blik, ord og lyd på gymnasiehverdagen på Frederiksberg Gymnasium.

Luk hjertet op

Luk hjertet op

FG - Find dig selv i fællesskabet

Luk hjertet op. Sådan står der brændt ind i træet på en bænk foran Sønderborg højskole. Bænken vender væk fra beach-volley banerne og ud mod havet og træerne, der lyser grønne i formiddagssolen. Den eneste lyd der kan høres, mens højskolens forstander og gæsterne fra Frederiksberg gymnasium går langs stien ned mod vandet, er deres forsigtige skridt i gruset. Inde bag murene, i spisesalen, hersker tavsheden også; i hvert fald mens en lærer giver eleverne fra 1.G3 og 1.G7 om, hvad der skal ske efter frokosten. Maden venter på et bord i midten af lokalet, og lige så snart læreren har sagt velbekomme, strømmer eleverne sultne dertil. Det er som en pludselig eksplosion af lyde: stemmer, latter og bestik, der klirrer.

Det er tredje dag, at eleverne fra Frederiksberg gymnasium befinder sig i det uvante højskolemiljø, men allerede kan de mærke en forandring. At lukke hjertet op, som der stod på bænken, er der fra starten af opholdet blevet fokuseret på. Eleverne har skulle åbne sig op for hinanden gennem fysiske aktiviteter, sociale lege og et alternativt fagligt program. Til gengæld har de skullet lukke deres vante verden ude. Rygning er på Sønderborg højskole reduceret til et lille skur overmalet med grafitti. Og elevernes mobiltelefoner må kun være fremme en halv time i døgnet.

Dette betyder dog langt fra, at der ikke er noget at give sig til på Sønderborg højskole. Udover volleyball- og fodboldbaner er der også mulighed for klatring, kajakroning eller en svømmetur i havet. Og når FG’s egne lærere ikke står for at undervise (og underholde) eleverne, så bidrager højskolens faste lærere med alternativ undervisning. Ja, for eleverne har det tætpakkede program næsten været for meget. ”Der sker noget fra otte om morgenen til otte om aftenen”, udtaler en elev og fortæller, at alle efterhånden er blevet rimelig udmattede. For nogle er det også særlig hårdt, at skulle undvære telefonen, men de fleste må medgive, at man lettere lukker op, når telefonen er pakket væk. Det er lettere at finde hinanden, som en af eleverne forklarer: ”Vi er virkelig blevet rystet sammen som klasse”. Og netop dette er en af gymnasiets mål med den nye højskoleprofil. Som et af FG’s tre nye slogans lyder: FG - find dig selv i fællesskabet.

På turen handler det først og fremmest om at finde fællesskabet i klassenerne. De otte 1.G-klasser er spredt ud på seks højskoler rundt om i Danmark, og her skal de lærer hinanden at kende på kryds og på tværs. Det gør de blandt andet på Brandbjerg højskole ved at svarer på skolerelaterede spørgsmål i en parodi af radioprogrammet ”Mads og monopolet”. Hvad siger du til dine venner, hvis du ikke har lyst til at drikke alkohol til sociale arrangementer? Bør du sende din opgave videre til din gode ven, hvis han beder dig om det? Er blandt andet spørgsmål, der bliver taget op. Og så svarer panelet også på, hvad man skal gøre, hvis man kommer til at træde på en hundelort lige inden en jobsamtale. Det er tydeligt at se, at der allerede er fundet et fællesskab i klassen. Eleverne har udviklet et fælles sprog og ikke mindst en fælles humor. Mange af eleverne glæder sig allerede til det næste højskoleophold i november.

Ugens citat - uge 39

Ugens citat - uge 39

Tre til tango

Tre til tango